postheadericon Rachunkowość dla początkujących

Rachunkowością nazywamy specjalistyczny, sformalizowany system ewidencji gospodarczej wszelkich procesów produkcyjnych, konsumpcyjnych, dystrybucyjnych oraz akumulacyjnych w firmie lub instytucji. Rachunkowość służy więc przede wszystkim rzetelnemu oszacowaniu aktualnego stanu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotem badań rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze, które można wyrazić w pieniężnym mierniku, i które może w jakiś sposób wpłynąć na sytuację podmiotu lub jego zasoby. Rachunkowość z definicji służy zatem przeprowadzeniu skutecznej analizy działalności przedsiębiorstwa. Warto jednakże wiedzieć, iż zależnie od zakresu badań, można wyróżnić kilka rodzajów rachunkowości, na przykład bankową czy podatkową.

Przykładowo rachunkowość finansowa zajmuje się ewidencjonowaniem procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie poprzez określanie majątku, czyli aktywów i pasywów. Zestawień takich dokonuje się zazwyczaj dzięki dokładnym wyliczeniom bilansu zysków i strat. Z kolei rachunkowość menedżerska (inaczej nazywana też rachunkowością zarządczą) nakierowana jest wprost na wewnętrzne procesy zarządzania firmą, przez dostarczanie danych niezbędnych do podejmowania decyzji czy kontrolowania i oceny efektów planów taktycznych przedsiębiorstwa.

Nadrzędną formą okazuje się jednakże rachunkowość budżetowa, której kontroli podlega mienie publiczne, będące w dyspozycji sektora budżetowego. Rachunkowość w tym przypadku dostarcza przede wszystkim informacji na temat finansowania i realizowania poszczególnych budżetów i planów. W rachunkowości podatkowej oraz wszystkich innych jej rodzajach niezwykle ważne jest szczegółowe ewidencjonowanie i kalkulowanie, a także wypełnianie specjalnych ksiąg rachunkowych.

Rachunkowość bankowa, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmuje się z kolei ewidencjonowaniem i księgowaniem operacji gospodarczych przeprowadzanych w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz ich oddziałach Jednakże nie tylko w instytucjach publicznych czy dużych korporacjach konieczna jest właściwa i skuteczna rachunkowość. Również właściciele prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw powinni znać podstawy księgowania, by wiedzieć jak poprawnie przeprowadzić ewidencję faktur przychodzących i wychodzących oraz jak rozliczać się z podatków.