postheadericon Ewidencja faktur zaliczkowych, przychodzących, wychodzących

Każdy rodzaj rachunkowości jest system ewidencjonowania i kontrolowania wszelkich procesów gospodarczych, zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Jednakże aby sprawnie prowadzić rachunkowość finansową w firmie warto wiedzieć jak ewidencjonować poszczególne rodzaje faktur.

Podstawą ewidencji finansowej przedsiębiorstw są księgi rachunkowe oraz faktury, zaś ich kontrolowanie i monitorowanie nie jest wcale tak trudne jak mogłoby się z pozoru wydawać. Warto wiedzieć, iż pewne koszta czy przychody mogą cyklicznie się powtarzać, zatem ułatwi to zarówno ich ewidencjonowanie jak i późniejsze planowanie nowych inwestycji czy budżetów.

Ewidencjonowanie faktur należy zacząć od sprawdzenia ich poprawności pod względem przepisów prawa podatkowego. W tym miejscu warto zatem wykazać się znajomością podstawowych zagadnień rachunkowości podatkowej, co ułatwi trafne rozpoznanie ewentualnych błędów i sprawne wprowadzenie korekt.

Faktury sprzedaży, wystawione za sprzedane towary lub zrealizowane usługi wpisywać należy do siódmej kolumny w książce przychodów i rozchodów. Kwotę z faktury wychodzącej należy podać w netto, VAT ująć zaś należy w rejestrze sprzedaży.

Ewidencję kupna prowadzi się przede wszystkim w celu określenia sumy podatku, który podlega odliczeniu. Oryginalne faktury kupna księguje się i wpisuje w rejestr VAT. W przypadku, kiedy podatek nie podlega odliczeniu koszta należy zaksięgować w książce przychodów i rozchodów w kwocie brutto. W ewidencji zakupu należy również zamieścić wszelkie niezbędne dane, które umożliwiają przygotowanie deklaracji VAT.

Innym rodzajem faktur są równie często ewidencjonowane faktury zaliczkowe, które zawierają między innymi informacje o zamówieniach lub umowach oraz kwotach zaliczek wraz z podatkiem VAT. Księgowanie tego rodzaju dokumentacji zaliczkowej nie wymaga wpisania do ksiąg rachunkowych firmy, gdyż na mocy ustawy o podatku dochodowym z kwoty zaliczkowanej nie trzeba odprowadzać podatku. W momencie otrzymania faktury zaliczkowej nie wprowadza się takiego zapisu do książki przychodów i rozchodów. Dane wpisuje się dopiero w momencie rzeczywistego sprzedania towaru lub zrealizowaniu usługi. Warto jednakże wiedzieć, iż fakturę zaliczkową można wystawić z datą maksymalnie do siedmiu dni.